Privacybeleid

Privacy Beleid

Empiresport

Wanneer u een mail op de website van EmpireSport schrijft of op een andere manier onze Website gebruikt, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dit document helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer we het hebben over ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, bedoelen we EmpireSport. We gebruiken ook “Beleid” om te verwijzen naar dit privacy-beleid en “Website” om naar onze websites van EmpireSport te verwijzen. 

EmpireSport is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1 Persoonsgegevens - wat we verzamelen en waar we ze voor gebruiken.

1.1 Mastergegevens

Wanneer u een mail naar ons toestuurt via de Website, of u meldt zich op een andere manier ( Telefonisch of via een afspraak) bij ons aan voor sportzaken, dan worden de volgende persoonsgegevens over u verzameld. (deze gegevens noemen wij de “Mastergegevens”):

 • Uw naam, geslacht en/of geboorte datum

 • Uw Adres, Postcode

 • Uw telefoonnummer

 • Uw e-mailadres

 • De naam van uw huisarts plus telefoongegevens,

 • Gegevens zorgverzekering

 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

EmpireSport heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden
Deze informatie is verplicht, wat betekent dat het niet mogelijk is om zonder deze informatie zaken met u te doen.

1.2 Documentatie

Indien wij u vragen om informatie of documentatie te verstrekken die uw opdracht ten goede komt en u stuurt ons dergelijke documentatie, zullen wij de documentatie en informatie verzamelen en verwerken voor het/de doeleinde(n) vermeld in uw verzoek. Deel alstublieft geen gevoelige persoonlijke documenten of informatie met ons, noch over uzelf, noch over anderen welke niets met uw zaak te maken hebben.

1.3 Persoonsgegevens sturen naar belanghebbenden en instanties.

 • Wij vragen u om dit formulier te lezen waarin omschreven staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en eventueel delen met directe belanghebbenden die bij uw zaak betrokken kunnen worden. Deze directe belanghebbenden worden er ook op geattendeerd dat deze persoonsgegevens na einde zaak verwijderd of vernietigd worden.

 • EmpireSport zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft EmpireSport een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

 • Persoonsgegevens en bijbehorende documentaties worden na afronden van de zaak, 10 jaar door ons bewaard waarna ze worden vernietigd.

 • U kunt natuurlijk ook te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken.

1.4 Cookies

Onze Website gebruikt cookies. Cookies identificeren uw computer of apparaat in plaats van u als een individuele gebruiker, en worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

1.5 Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer en uw browserinstellingen. Het IP- adres is het numerieke adres van de computer dat wordt gebruikt om de Website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser die u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van de Website. We gebruiken het IP-adres ook om uw locatie in te schatten (op stadsniveau) en zodat we weten welke delen van onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van onze Website.

1.6 Emails

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft om onze diensten te ontvangen (wij verzamelen uw naam, adres en e-mailadres).

1.7 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Om onze diensten aan u aan te bieden;

 • Om de Website en onze diensten te verbeteren;

 • Om uw vragen te beantwoorden en gerelateerde klantenservice te bieden;

 • Om contact met u op te nemen indien nodig;

 • Om te voldoen aan de juridische vereisten en procedures, verzoeken van openbare en overheidsinstanties, relevante branchenormen en ons interne beleid;

 • Om de activiteiten van ons bedrijf te beschermen;

 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, u of anderen te beschermen;

 • Om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we kunnen oplopen te beperken;

1.8 Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Ons contract met u uit te voeren (zie artikel 6.1.b van de AVG);

 • Onze eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van de website en het leveren van onze diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG );

 • Voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, indien nodig (zie artikel 9.2.f van de AVG).

Sommige van deze redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.
In die beperkte omstandigheden waarin u ons uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 6.1.a van de AVG), bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat we het recht kunnen hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de andere hierboven genoemde rechtsgrondslagen.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ons vragen om de verwerking te beperken.

1 Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet dat wij dergelijke websites onderschrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.
Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens zullen afwijken van de onze.

2 Gegevensbewaring

We bewaren de Mastergegevens en andere persoonsgegevens die u verstrekt, zolang uw zaak onder behandeling is en uiterlijk tien jaar. Als u ervoor kiest om uw gegevens na afronden van uw zaak meteen te verwijderen, worden deze en al uw overige documentatie ook verwijderd. We zullen deze informatie op uw verzoek verwijderen en we zullen alleen een log opslaan met de volgende informatie: uw naam, e-mailadres en de datum verwijdering van uw data.

3 Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons. Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze Policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U kunt ons ook per post bereiken.